Får man dra el själv?

Hur är det med elektricitet? Får man dra sladdar lite som man vill hemma, eller riskerar man sitt och andras hälsa, ifall man gör fel? Kan man till exempel ha en elsladd som går in i rummet och som nöts ner varje gång man stänger dörren? Hur blir det då? Och lagom till jul dras det ju fram en massa olika sladdar, till julgranen, till julspelet (lilla jesus som ligger i en krubba, med en stjärna upplyst över sig) ljusslingorna utomhus, till....ja, en massa sladdar helt enkelt. Hur fungerar det då? Vad får man göra – och inte göra när det kommer till el? Här kommer några fakta om detta från bloggen http://www.draelsjälv.se.

Det här får du göra

Du får:

  • byta propp. Men om du byter och den nya proppen går sönder bör du ringa en elinstallatör. Laga aldrig en trasig säkring! Släng den.
  • byta glödlampa. 
  • montera en skarvsladd. Sätt inte ihop jordade sladdar med en ojordad sladd, då är risken stor för brand.
  • reparera en skarv- eller apparatsladdar. Du får kapa den trasiga delen och ersätta den med samma material, men du får inte laga en sladd om isoleringen gått av eller lossnat. 
  • byta en fast installerad strömbrytare och vägguttag om det inte är över 16 ampere. 
  • Byta ljusarmaturer i torra utrymmen i din bostad. I områden där det inte finns någon risk för brand så får du byta ut en fast ansluten ljusarmatur. 

Men du får inte installera fasta el-installationer, inte installera golvvärme själv, inte byta ut ett ojordat vägguttag mot ett jordat och heller inte dra en kabel utomhus på egen hand.

28 Oct 2017